Finanspolitik

Vad är finanspolitik?

Finanspolitik är den politik som rör statens inkomster och utgifter. Genom att justera exempelvis skatter och avgifter, samt investeringar i den offentliga sektorn, påverkas efterfrågan på varor och tjänster – och därmed sysselsättning och priser.