Fiskala skatter

Vad är fiskala skatter?

Fiskala skatter är skatter som huvudsakligen syftar till att generera pengar till statskassan, bland annat för att finansiera den offentliga verksamheten såsom vård och omsorg, utbildning samt rättsväsende.