Fond

Vad är en fond?

En fond är en samling av olika värdepapper. En fond kännetecknas av att den ägs av flera människor tillsammans, vilka är andelsägare i fonden. Fonder anses vara en mindre riskfylld sparform än att t.ex spara i aktier.