Företag

Vad är företag?

Ett företag är en ekonomisk organisation som samordnar resurser, till exempel arbetskraft, kapital och teknik – för att producera varor och tjänster i vinstdrivande syfte.