Förmögenenhetsskatt

Vad är förmögenhetsskatt?

Förmögenhetsskatten avskaffades i Sverige år 2007. Tidigare inkrävdes förmögenhetsskatt från privatpersoner samt vissa stiftelser och ideella föreningar. Förmögenhetsskatten var en löpande beskattning av förmögenhet, baserad på förmögenhetens storlek.