Förvärvsarbetande

Vad är förvärvsarbetande?

Förvärvsarbetande är den som är anställd av en arbetsgivare – och som ersättning för sitt arbete erhåller lön. Förvärvsarbete kan ske på heltid eller deltid.