Fri prissättning

Vad är fri prissättning?

Fri prissättning är då priset på en tjänst eller vara styrs av tillgång och efterfrågan. Motsatsen till fri prissättning är reglerad prissättning, då staten kan bestämma hur mycket någonting får kosta.