Frihandel

Vad är frihandel?

Frihandel är internationell handel som är fri från statliga ingrepp, till exempel tullar, import- och exportbegränsningar – och andra typer av handelspolitiska åtgärder.