Frihandelsområde

Vad är ett frihandelsområde?

Ett frihandelsområde är ett område där handel bedrivs utan handelspolitiska åtgärder, såsom tullavgifter och kvoter. Exempel på frihandelsområden är NAFTA, där Kanada, Mexiko och USA ingår. Även EU är ett så kallat frihandelsområde.