Gäldenär

Vad är gäldenär?

Gäldenär är den som har en skuld till en annan part. Oftast när man talar om gäldenär så handlar det om pengar, men kan även vara fråga om en vara eller tjänst. Den som lånar pengar av en bank kallas för gäldenär, banken som lånar ut pengarna kallas för borgenär.