Generalindex

Vad är generalindex?

Generalindex är ett gemensamt begrepp för index – vars syfte är att mäta den genomsnittliga kursutvecklingen för samtliga aktier som är registrerade eller noterade på en börs.