Grundavdrag

Vad är grundavdrag?

Grundavdrag är ett avdrag som dras av den taxerade inkomsten för en fysisk person vid beräkning av inkomstskatt. Hur stort grundavdraget är baseras på prisbasbeloppet samt den taxerade inkomstens storlek.