Handels och kommanditbolag

Vad är handels- och kommanditbolag?

Ett handelsbolag är en bolagsform där två eller fler delägare personligen ansvarar för bolagets skulder och övriga förpliktelser. Ett kommanditbolag skiljer sig från handelsbolag i den mening att minst en av delägarna, den så kallade komplementären – svarar obegränsat för bolagets förpliktelser. Övriga delägare svarar endast för vad de satt in i bolaget, likt ett aktiebolag.