Handelsbalans

Vad är handelsbalans?

Handelsbalans har att göra med förhållandet mellan import och export. Då exporten är större än importen råder en positiv handelsbalans, en negativ handelsbalans innebär alltså att importen är större än exporten.