Hausse

Vad är hausse?

Hausse är en beteckning som används när börsen upplever en kraftig uppgång, oftast under kortare tidsperioder såsom en eller ett par dagar.