Hedgefond

Vad är hedgefond?

En hedgefond är en sorts värdepappersfond. En hedgefond har något friare regler kring sina placeringar än t.ex aktiefonder. Bland annat kan de använda sig utav blankning och olika derivat för att öka sin avkastning.