Högkonjunktur

Vad är högkonjunktur?

En högkonjunktur kännetecknas av en hög efterfrågan på varor och tjänster. Under högkonjunkturer råder hög produktion, en sjunkande arbetslöshet, samt ökade investeringar i näringslivet.