Humankapital

Vad är humankapital?

Med humankapital menas människors utbildning, talang, kompetenser och andra egenskaper som kan bidra till produktionsförmågan. Genom till exempel vidareutbildning kan humankapitalet höjas.