Inflation

Vad är inflation?

Inflation innebär att den allmänna prisnivån ökar – till följd av fallande penningvärde. Inflation kan bland annat uppstå på grund av efterfrågan som ökar snabbare än utbudet av varor och tjänster, eller att utbudet sjunker snabbare än penningmängden ökar. Inflation är motsatsen till deflation.