Inflationsmål

Vad är inflationsmål?

Inflationsmål är ett mål för hur hög inflationen ska vara i en ekonomi. Meningen med ett inflationsmål är att uppnå prisstabilitet. Ett av centralbankens ansvar är att se till att inflationsmålet uppnås.