Inlåning

Vad är inlåning?

Då man sparar pengar på banken kan man tala om inlåning. Då banken har möjligheten att använda dessa pengar under tiden de är insatta, de lånar alltså pengar av spararna.