Intäkt

Vad är intäkt?

Intäkter kan beskrivas som periodiserade inkomster. Då man säljer en vara eller tjänst kan man tala om inkomst, medan till exempel all försäljning av varor och tjänster under ett års tid benämns som intäkter.