Investering

Vad är en investering?

En investering är en kapitalinsats, som förväntas ge framtida avkastning, antingen i form av ökade intäkter – genom t.ex ökad produktion, eller i form av minskade kostnader.