Kapital

Vad är kapital?

Kapital kan allmänt beskrivas som ett företags resurser. Kapital kan vara saker som utrustning och maskiner, anställdas kunskaper och färdigheter, pengar, samt patenter och varumärken med mera.