Kapitalbalans

Vad är kapitalbalans?

Kapitalbalansen är en del utav betalningsbalansen. Huvudsakligen består kapitalbalansen av kapitaltransfereringar, samt överlåtelse av rättigheter med mera.