Kapitalbeskattning

Vad är kapitalbeskattning?

Kapitalbeskattning är den skatt som tas ut på ägande och kapital, bland annat fastighetsskatten samt kapitalinkomstskatten.