Kapitalflöde

Vad är kapitalflöde?

Med kapitalflöde menas den rörelse av penningsummor som sker mellan olika länder, ofta initierat av banker eller fonder.