Koncern

Vad är en koncern?

En koncern är en grupp av företag som förenas genom ägande. En koncern består utav moder- och dotterbolag, där moderbolaget äger en majoritet av rösterna i dotterbolaget. Ett dotterbolag kan samtidigt vara ett moderbolag, i det fall att det har sina egna dotterbolag.