Konjunktur

Vad är konjunktur?

När man talas om konjunktur menas det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi över en tidsperiod, baserat på flertalet variabler som arbetslöshet, tillväxt och inflation.