Konkurrens

Vad är konkurrens?

När olika bolag tävlar med varandra om bland annat kunder och marknadsandelar, kan man tala om att bolagen konkurrerar med varandra. Konkurrens främjar utveckling, ökar utbudet av varor och tjänster, samt skapar förutsättningar för lägre priser.