Konkurs

Vad är konkurs?

Då en person eller ett företag inte kan betala sina skulder under en längre period, kan de försättas i konkurs. Vid konkurs tas gäldenärens tillgångar i anspråk för att betala av skulderna. Så väl juridiska som fysiska personer kan försättas i konkurs.