Konsumtionsutgifter

Vad är konsumtionsutgifter?

Konsumtionsutgifter kan vara både privat och offentlig konsumtion. Bland annat inköp av konsumtionsvaror och tjänster, samt ränta på konsumtionslån – när man lånar pengar för exempelvis en resa eller dylikt.