Kontantinsats

Vad är kontantinsats?

Kontantinsats är den del av köpesumman man inte kan få som lån, oftast vid köp av fastigheter, men även till exempel vid bilköp. Kontantinsatsen fungerar som säkerhet för banken.