Kort ränta

Vad är kort ränta?

Kort ränta avser den marknadsränta – som betalas på lån med en löptid som är kortare än ett år. Nivån på räntan bestäms av i princip av Riksbanken genom reporäntan.