Kredit

Vad är kredit?

Med kredit menas en överlåtelse av förfoganderätten till en summa pengar eller varor över en given tid. Exempel på krediter är lån, avbetalningsköp samt uppskov med betalning.