Kreditinstitut

Vad är kreditinstitut?

Kreditinstitut är en gemensam benämning för de bolag som har rätt att bevilja kredit, alltså lån. Banker är ett exempel på kreditinstitut.