Kreditmarknad

Vad är kreditmarknad?

Den del av kapitalmarknaden som handlar med lånat kapital kallas för kreditmarknaden, den andra delen är aktiemarknaden. Kreditmarknaden kan delas upp i obligations- och penningmarknaden, här ingår också bankernas låneverksamhet.