Kreditprövning

Vad är kreditprövning?

En kreditprövning är en bedömning av en potentiell låntagares kreditvärdighet, alltså dess möjlighet att betala tillbaka det lån den ansöker om – och dess möjlighet att lämna säkerhet.