Lågkonjunktur

Vad är lågkonjunktur?

Lågkonjunktur uppstår då efterfrågan på tjänster och varor är mindre än vad som produceras. Då företagen får svårare att sälja sina varor och tjänster, sker mindre investeringar och arbetslösheten ökar.