Lånekalkyl

Vad är lånekalkyl?

En lånekalkyl är en uppskattning av vad kostnaderna för ett framtida lån kommer att vara, under förutsättningen att det inte sker några förändringar av räntan. Vanligt vid bland annat husköp och dylikt.