Låneskydd

Vad är låneskydd?

Låneskydd är en sorts försäkring som är kopplad till ett lån. Om man till exempel blir arbetslös, kan låneskyddet hjälpa till att täcka månadskostnaderna upp till ett visst belopp.