Lång ränta

Vad är lång ränta?

Lång ränta avser den ränta som gäller för lån med en löptid som är längre än ett år. Den långa räntan påverkas av marknadens förväntningar på landets inflation.