Likvida medel

Vad är likvida medel?

När man talar om likvida medel, menas de pengar och andra tillgångar som är en direkt tillgängliga, såsom kontanter. Som exempel räknas inte aktier som likvida medel.