Löptid

Vad är löptid?

Löptid är den tidsperiod från det att man till exempel tecknat ett lån, fram till den dagen då lånet ska vara återbetalt i sin helhet.