Makroekonomi

Vad är makroekonomi?

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som analyserar ekonomin i sin helhet. Makroekonomi tar hänsyn till bland annat, inflation, tillväxt, arbetslöshet med mera.