Marginalavkastning

Vad är marginalavkastning?

Med marginalavkastning menas den ytterligare avkastning som en extra insatt resursenhelt förväntas ge åt ett företag.