Marginalinkomst

Vad är marginalinkomst?

Marginalinkomst är den ökning av inkomster som genereras för ett företag av att sälja ytterligare en enhet av en produkt.