Marginalskatt

Vad är marginalskatt?

Marginalskatt är ett mått på hur mycket skatten för en inkomsttagare kommer att ändras, beroende på vilket belopp som inkomsten ökar eller minskar med.