Marknad

Vad är marknad?

När man pratar om tillgång och efterfrågan av en viss vara eller en tjänst, kan man benämna det som en marknad. Ett exempel på en marknad är råvarumarknaden.