Marknadsandel

Vad är marknadsandel?

En marknadsandel är ett företags försäljning inom ett visst marknadssegment, i proportion till den totala försäljningen inom det marknaden. Delar två företag lika på ett marknadssegment, har de en marknadsandel på 50 procent vardera.